Breaking News

Kullanıcı Sözleşmesi

haberulusal.net sitesinden (kayıtlı üye olarak ya da olmayarak) hizmet almak için öncelikle aşağıda belirtilen üyelik / kullanım şartlarımızı okumanız ve onay vermeniz gerekmektedir.

Viagra male supplements : testogen fda approved testogen fda approved How Does It Work? testogen fda approved Side Effects – Erectile dysfunction (ED), also volume pills what do they do called impotence,can male supplements impact your wellbeing testogen fda approved through https://briansky.org/enhancerx-review/ lowering your own fulfillment through intercourse.ED can https://briansky.org/enhancerx-review/ have many causes, both psychological and physical. prime male side effects ED from physical prime male side effects causes is fairly common in men as they age.Medicines can volume pills what do they do https://briansky.org/enhancerx-review/ be found that will help deal with ED for a lot of males.One of the most well-known ED medications male supplements is Viagra (sildenafil) male supplements What is Viagra?Viagra prime male side effects (sildenafil) is really male supplements https://briansky.org/enhancerx-review/ a testogen fda approved typical medicine accustomed to promote erections within males along with erectile dysfunction (ED) as well as deal with pulmonary arterial hypertension (high bloodstream volume pills what do they do stress impacting prime male side effects the actual lung https://briansky.org/enhancerx-review/ area as well as heart).Many factors can easily prime male side effects effect the length of time Viagra will take to start out functioning. Generally speaking, Viagra will prime male side effects male supplements take concerning thirty minutes to make obvious outcomes.Your diet plan, volume pills what do they do your https://briansky.org/enhancerx-review/ general wellness, the volume pills what do they do actual prime male side effects volume pills what do they do medicines volume pills what do they do you’re getting, fundamental male supplements https://briansky.org/enhancerx-review/ problems, plus much more testogen fda approved https://briansky.org/enhancerx-review/ may just about all impact testogen fda approved the quantity of period Viagra requires to https://briansky.org/enhancerx-review/ operate within your body as well volume pills what do they do as just how long testogen fda approved volume pills what do they do this endures.

Your body, https://briansky.org/enhancerx-review/ becoming within continuous tension, attempts to determine safety through obstructing male supplements individuals features which are not really male supplements accountable for male supplements essential exercise.Without sufficient and regular sexual release, the volume pills what do they do normal function of the testogen fda approved entire prime male side effects organism is volume pills what do they do impossible, male supplements testogen fda approved so sexual health is always the first to be compromised.Ideal for all men prime male side effects – a single capsule prime male side effects in which handles almost all issues simultaneously. Sildenafil was the first to enter the market in this category with the notorious blue pill. Although prime male side effects it worked, caused so many male supplements adverse reactions that male supplements the person who https://briansky.org/enhancerx-review/ took it was no longer up https://briansky.org/enhancerx-review/ to sex.What is https://briansky.org/enhancerx-review/ prime male side effects Vigfx?VigFx researchers have abandoned synthetic ingredients prime male side effects testogen fda approved and used them as the basis for herbal medicine since testogen fda approved https://briansky.org/enhancerx-review/ testogen fda approved ancient times.By combining ancient knowledge prime male side effects about plant male supplements properties and modern achievements volume pills what do they do in processing plant male supplements testogen fda approved materials in this biological prime male side effects product, they managed to create volume pills what do they do volume pills what do they do an unprecedented volume pills what do they do testogen fda approved treatment that can eliminate all symptoms of erectile dysfunction.Vigfx for males is really a health supplement accustomed testogen fda approved to boost the urge for food as well as https://briansky.org/enhancerx-review/ overall performance during sex. Vigfx additional make use of consists of all male supplements of the 100 % natural ingredients; advantageous https://briansky.org/enhancerx-review/ herbal treatments; volume pills what do they do prime male side effects which are combined collectively to get the end result associated with hurrying sex drive. It’s also carbamide peroxide gel within the within providing this the reduced speed on consumption which makes it much more feasible in order to slip in to the body program.Vigfx is used to promote libido, and it can also solve erectile dysfunction through different enhancers found in Vigfx ingredients. They are all herbs, and the product can be purchased through the manufacturer’s official website.

haberulusal.net hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) haberulusal.net‘e aittir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen haberulusal.net‘e aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.

haberulusal.net’e üye olabilmek ve/veya sitede sunulan hizmetleri kullanabilmek için işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Her halükarda siteyi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.

Hüküm ve Şartlar:

1-İş bu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, kabul ve beyan ederler. Ayrıca üye, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve Site’ye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- haberulusal.net’e Facebook hesabı aracılığı ile bağlanarak veya Twitter ile bağlanarak üye olabilirsiniz. Ancak site kullanımı için Üyelik zorunlu olmayıp; yorum yazmak, puan vermek, profil açmak vb. aktiviteler için üyelik zorunludur.

3-Üyeler, kendileri tarafından siteye yüklenen görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “içerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından kullanılan İçeriğin kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun haberulusal.net tarafından tespit edilmesi halinde; haberulusal.net söz konusu içeriği -herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan – siteden kaldırma ve üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda haberulusal.net üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Sitede kabul edilmeyen içerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

(a-)5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk’e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir içeriğe izin verilmemektedir.

(b-)Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.

(c-)Hakaret -Taciz: Sitede ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.

(d-)Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.

(e-)İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilimum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.

(f-)Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren içeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren içeriklere izin verilmemektedir.

(g-)Silahlar ve Patlayıcı maddeler: sagliklihaberler sitesinde yasa dışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içeriklere izin verilmemektedir.

(h-)Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir. haberulusal.net bu konuda oldukça kararlıdır.

(i-)Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: haberulusal.net sitesinde, başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda üyeler sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. içeriği siteye yükleyebilir. Eğer üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. içeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, haberulusal.net teknoloji ihlale konu olan içeriği şikayet üzerine veya kendiliğinden siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

Üyeler, iş bu sözleşmeyi kabul etmek ve içeriği kendi istekleriyle siteye yüklemekle, haberulusal.net sitesine söz konusu İçeriği Sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar.

(j-)Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan /dağıtan, her türlü bilgisayar virüsü dağıtan tüm içerikler hiçbir uyarı veya izine gerek olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın haberulusal.net tarafından sonlandırılacaktır.

(k-)Kullanıcı Şikayeti: Nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya bir kaçının hak eden sitede yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına haberulusal.net’i uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili haberulusal.net departmanınca incelenecek ve varsa aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

(l-) haberulusal.net Tarafından Belirlenen Kriterler: Üyeler, siteye yükleyecekleri içerik ve sitede yer alacak görüş, yorum ve kriterlerinde haberulusal.net tarafından belirlenen ve bir yazılım tarafından denetlenen “yükleme sınırlarına” uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükleme sınırlarını denetleyen yazılımda herhangi bir sorun ya da açık bulunması halinde dahi üyeler açıklanan sınırlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

haberulusal.net tarafından belirlenen sınırlara uyulmaması ve/veya sitenin amacı ile örtüşmeyen türden içerik yüklenmesi, eleştiri ve yorumların yapılması halinde, haberulusal.net söz konusu içeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan – siteden kaldırma ve üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

haberulusal.net tarafından belirlenen kriterlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

Eleştiriler ve yorumlar hakaret, küfür, aşağılama içeremez. Alaya alan türde eleştiriler yazılamaz. Üye herhangi bir şekilde hakarete maruz kalırsa bu tarz eleştiri, cevap, yorum ve açıklamalara cevap veremez. Bu gibi durumlarda derhal haberulusal.net’e haber verilmelidir.

haberulusal.net’de eleştiri- yorum yazma ve yazışma kriterleri kapsamında belirtilen kurallardan uygulanabilir olanları site içerisindeki yazı yazılabilen tüm alanlar için geçerlidir.

Sitede haberulusal.net olmaksızın yapılan her türlü reklam, promosyon faaliyeti yasaktır. Ayrıca spam içerik olarak addedilen yorumların yapılması da yasak olup; ihlal halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Üyelik iptal edilebilecektir.

4-YASAL SORUMLULUK: Üyelerimiz, siteye yükledikleri içerikten münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda haberulusal.net’in söz konusu içerikten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

5-İş bu sözleşme hükümlerine uygun olarak, haberulusal.net sitede daha ayrıntılı olarak belirtilen birtakım uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunabilir.

6-Site, özellikle haberulusal.net tarafından sağlanan İçerikleri de kapsamaktadır ve bu içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. İş bu sözleşme uyarınca, haberulusal.net tarafından haberulusal.net´e ait içerik üzerinde, siteyi kullanan her bir kullanıcıya sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için; dünya çapında, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, devredilemez bir lisans verilmektedir. Kişisel kullanım dışında, reklam veya ticari amaçlı olarak herhangi bir haberulusal.net ´a ait içeriği, haberulusal.net yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.

7-Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

8-Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler ve yayınlanan İçeriklerin tam ve doğru olması için gayret edilmekte olup; bu içeriklerden dolayı haberulusal.net, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. haberulusal.net, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

9-Üye, siteye girmek için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan bizzat sorumludur.

10- haberulusal.net, site dahilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde üyelere kazanılmış hak tahsis etmez.

11- haberulusal.net, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve üyeler ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. haberulusal.net aynı zamanda; üyenin Facebook ID’sini, Facebook kullanıcı adını, doğum tarihini, elektronik posta adresini, IP adresini, tarih ve saat gibi bilgileri 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında saklamakla yükümlüdür.

12-Bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya gerçek veya tüzel kişiler Kullanıcılar ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda haberulusal.net, Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; kullanıcının iznine gerek olmaksızın kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

13- haberulusal.net, üyelerin Facebook hesaplarında Open Graph teknolojisi kapsamında, site kullanımları dahilinde paylaşımlar yapma hakkını haizdir. Siteye Facebook hesabı aracılığı ile bağlanmakla üyeler, haberulusal.net’e bu izni vermiş olurlar.

14-İş bu sözleşme; kullanıcı, siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İş bu sözleşme zaman içinde haberulusal.net, tarafından tek taraflı güncellenebilir, kullanıcı siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

15- haberulusal.net, sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. haberulusal.net, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve uygulamayı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin ve uygulamanın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı haberulusal.net’in kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

haberulusal.net, sunduğu servislerin kesintisiz ve hatasız çalışması için elinde geleni yapacaktır. Ancak internet erişim hizmeti veren servis sağlayıcıların sistemlerinde meydana gelebilecek teknik arızalar, anlaşmalı olduğu 3. partilerin sistemlerinde meydana gelecek aksaklıklar, sistem bakımları ve mücbir nedenler gibi vakalarda haberulusal.net servisleri de bağlantılı olarak etkilenebilir. Bu gibi durumlarda haberulusal.net servislerin etkin olarak işlemesi için gerekli tedbirleri alacaktır, fakat doğrudan müdahale yetkisi olmayan bağlantılı servis arızaları ve hataları için sorumluluk kabul etmemektedir.

16-Taraflar arasında yapılan bu kullanıcı sözleşmesinin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.

17-Kullanıcı, siteyi kullanarak, iş bu Kullanıcı sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bize Bildirin: Mail: info@haberulusal.net

içerik nedir? Ucuz Oyun Aşk Büyüsü