Breaking News

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, boşanma ve evliliğin sona ermesiyle ilgili hukuki konuları ele alma konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. Başlıca görevleri, evliliklerini sona erdirme sürecinde olan bireylere hukuki temsil ve rehberlik sağlamaktır. Boşanma avukatları, müvekkillerine boşanmanın aşağıdaki gibi konuları içerebilecek karmaşık hukuki yönlerini yönetmede yardımcı olur:

Malvarlıklarının bölünmesi: Çiftlerin varlıklarını ve borçlarını adil ve eşitlikçi bir şekilde paylaşmalarına yardımcı olmak; bu, müzakere, arabuluculuk veya davayı da içerebilir.

Çocuk velayeti ve ziyareti: Ebeveynlere, çocuklarının çıkarına en uygun velayet düzenlemelerini ve ziyaret programlarını oluşturmalarında yardımcı olmak.

İştirak nafakası: Çocukların mali refahını sağlamak için nafaka ödemelerinin hesaplanması ve müzakere edilmesi.

Nafaka veya eş nafakası: Eşlerden birinin diğerine maddi destek verip vermemesinin gerekip gerekmeyeceğinin, verilecekse miktarı ve süresinin belirlenmesi. Nafaka artırım davası için sonradan dava açılabilir.

Yasal evraklar ve başvurular: Boşanma dilekçeleri, mali beyanlar ve mahkemenin gerektirdiği diğer evraklar dahil olmak üzere gerekli tüm yasal belgeleri hazırlamak ve dosyalamak.

Müzakere ve arabuluculuk: Müşterilerin, müzakere yoluyla veya mahkemeye gitmekten daha az çekişmeli olabilen arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri yoluyla dostane çözümlere ulaşmalarına yardımcı olmak.

Mahkemede temsil: Müzakere veya arabuluculuk yoluyla bir anlaşmaya varılamaması durumunda boşanma mahkemesinde müvekkillerin avukatlığını yapmak.

Boşanma avukatları aile hukuku konusunda bilgi sahibi olup, boşanma süreci boyunca müvekkillerine hukuki danışmanlık ve destek sağlamaktadır. Boşanma davasının kendi yargı alanındaki ilgili yasa ve düzenlemelere göre yürütülmesini sağlarken müvekkillerinin hak ve çıkarlarını korumak için çalışırlar.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, her iki eşin de mahkemede çekişmeli bir hukuki mücadeleye gerek kalmadan evliliğini sona erdirme konusunda karşılıklı olarak anlaştığı ve boşanmayla ilgili önemli konularda anlaşmaya vardığı bir boşanma türüdür. Bu, her iki tarafın da aşağıdaki gibi önemli konularda hemfikir olduğu anlamına gelir.

Malvarlıklarının ve Borçların Bölünmesi: Gayrimenkuller, finansal varlıklar ve yükümlülükler de dahil olmak üzere evlilikteki mallarını nasıl dağıtacakları konusunda anlaştılar.

Çocuğun Velayeti ve Ziyareti: Çocuk velayeti, ziyaret programları ve çocuklarının refahıyla ilgili diğer konular konusunda fikir birliğine varmışlardır.

Çocuk Nafakası: İlgili çocuklar varsa, varsa nafaka ödemeleri konusunda anlaşmışlardır.

Eş Nafakası (Nafaka): Eşlerden birinin nafaka alma hakkı varsa veya ödeyecekse nafaka şartları üzerinde anlaşmışlardır.

Diğer İlgili Konular: Sigorta, vergiler veya ödenmemiş yükümlülükler gibi evliliklerine özel diğer konular.

Anlaşmalı boşanmada, eşler genellikle bu konularla ilgili kararlarını özetleyen bir uzlaşma anlaşması müzakere etmek ve taslak hazırlamak için birlikte çalışırlar. Uzlaşma anlaşmasını kesinleştirdikten sonra, boşanma sürecinin bir parçası olarak onay için mahkemeye sunulur. Mahkeme anlaşmayı onaylarsa, hukuki açıdan bağlayıcı bir sözleşme haline gelir ve boşanma, uzun ve çekişmeli bir yargılamaya gerek kalmadan devam edebilir.

Anlaşmalı boşanmalar, eşlerin bu önemli konularda anlaşamadıkları ve kendileri adına karar vermek için mahkemeye güvenmek zorunda kaldıkları çekişmeli boşanmalara kıyasla genellikle daha az zaman alır, daha ucuzdur ve duygusal açıdan daha az yorucudur. Bununla birlikte, anlaşma mahkeme tarafından onaylandıktan sonra yasal olarak bağlayıcı olacağından, her iki tarafın da anlaşmanın şartlarını tam olarak anlaması ve sonuçtan memnun olması önemlidir. Anlaşmalı boşanma yaşayan bireylerin, süreç boyunca haklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamak için bir aile hukuku avukatına danışmaları tavsiye edilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer? Türkiye’de boşanma davasının süresi, davanın karmaşıklığı, çekişmeli veya çekişmeli olmaması, yerel mahkemelerin dava yükü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Türkiye’deki boşanma davalarının zaman çizelgesine ilişkin bazı genel kurallar şunlardır:

Anlaşmalı Boşanma: Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi boşanma şartlarında her iki eşin de karşılıklı olarak mutabakata vardığı durumlarda, çekişmeli boşanma genellikle nispeten hızlı bir şekilde sonuçlanabilmektedir. Bu süreç birkaç ayı bulabilir.

Çekişmeli Boşanma: Eğer boşanma çekişmeli ise, yani eşler önemli konularda anlaşamıyorsa ve davanın mahkeme sürecine taşınması gerekiyorsa, zaman çizelgesi daha uzun olabilir. Çekişmeli boşanmaların çözüme ulaşması, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin programına bağlı olarak bir yıl veya daha uzun sürebilir.

Mahkeme İş Yoğunluğu: Boşanma davasının ilerleme hızı aynı zamanda mahkemenin programına ve iş yüküne de bağlı olabilir. Bazı mahkemelerde gecikmelere yol açabilecek birikmiş davalar bulunabilir.

Temyiz ve Sonraki İşlemler: Taraflardan birinin mahkeme kararına itiraz etmesi durumunda süreci daha da uzatabilir. Ayrıca, çocuğun velayeti veya malvarlıklarının bölünmesiyle ilgili sorunlar varsa, bunlar davanın uzamasına neden olabilir.

Davanıza özel zaman çizelgesini daha iyi anlamak için deneyimli bir boşanma avukatına danışmanız önemlidir; çünkü onlar, durumunuza ve yerel yasal prosedürlere göre uyarlanmış rehberlik sağlayabilirler. Yasal gereklilikler ve zaman çizelgeleri değişebilir, bu nedenle Türkiye’deki boşanma sürecini yönlendirmek için nitelikli bir hukuk uzmanından güncel tavsiyeler almak çok önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir